Eliberarea duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilităţii administrative se efectuează pe baza următoarele documente:

 

  1. a) cererea titularului (descarcă), se editează informatic la ghiseu și se înmânează titularului pentru a o semna și pentru a completa informațiile privind motivul lipsei permisului de conducere și dovada plății contravalorii duplicatului. Dacă se solicită eliberarea duplicatului prin corespondență sau e-mail se poate descărca prin activarea butonului descarcă;
  2. b) în cazul cetăţenilor români, actul de identitate al titularului, în original şi copie, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România,
  3. c) în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu;
  4. d) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – contravaloarea se poate achita la sediu;
  5. e) permisul de conducere, în caz de deteriorare sau pentru schimbarea numelui. În cazul pierderii sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod corespunzător a cererii (prin bifarea căsuţelor corespunzătoare);
  6. Pentru permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009 şi doar dacă permisul anterior a fost emis pe raza municipiului Bucureşti, cererea pentru eliberarea unui duplicat poate fi transmisă şi prin corespondenţă:

– la adresa: Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor Bucureşti, Şos. Pipera nr. 49, sector 2, cod poştal 014254;
– prin poşta electronică, la adresa: permise.bucuresti@mai.gov.ro, fiind necesar să ataşaţi cererii şi celelalte documente, scanate.

În cazul transmiterii prin poşta electronic este obligatorie predarea/ prezentarea documentelor în original la ridicarea permisului de la ghişeul eliberarări permise. Formularul de cerere se printează prin apasarea butonului descarcă de la lit. a.

 ATENȚIE, duplicatul permisului de conducere pentru eliberarea căruia documentele au fost transmise prin corespondență, se ridică personal de la sediul SPCRPCIV, ghișeul 15.