Skip to main content

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA PRES...

DOCUMENTE NECESARE:   cererea pentru eliberarea actului de identitate;  buletinul de identitate;  certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;  certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;  certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;  certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de […]

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: EXP...

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA: EXPIRAREA TERMENULUI DE VALABILITATE, MODIFICAREA DATELOR DE STARE CIVILĂ, ANULAREA DOCUMENTULUI,  SCHIMBAREA SEXULUI SAU A FIZIONOMIEI

DOCUMENTE NECESARE:   – cererea pentru eliberarea actului de identitate; – actul de identitate şi cartea de alegător, după caz; – certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie; – certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie; – certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi […]

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE PROVIZOR

  DOCUMENTE NECESARE:   cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România; paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii […]

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE      LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE

  DOCUMENTE NECESARE:   cererea pentru eliberarea actului de identitate; certificatul de cetăţenie română eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul care atestă dobândirea cetăţeniei […]

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DU...

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

          DOCUMENTE NECESARE:   cererea pentru eliberarea actului de identitate; certificatul de naştere, original şi copie; documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată […]

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPL

  DOCUMENTE NECESARE: Cerere  pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal; certificatul de naştere, original şi copie; actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal; documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după […]

Carti de identitate

CADRUL LEGAL APLICABIL DOMENIULUI ELIBERĂRII ACTELOR DE IDENTITATE CARE SE ELIBEREAZĂ CETĂŢENILOR ROMÂNI:        Condiţiile şi documentele necesare eliberării actelor de identitate sunt reglementate prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, coroborate cu cele ale Normelor metodologice de aplicare […]

 
X