Skip to main content

TAXE-Vehicul achiziţionat din România sa

TAXE-Vehicul achiziţionat din România sau dintr-un alt stat membru UE care nu a fost niciodată înmatriculat

TARIFELE CARE FAC OBIECTUL O.U.G. NR. 41/2016 Nr. crt.      Denumirea operațiunii (Tip documente) Descrierea produsului/serviciului Suma de plată 1. Plăci tip A Plăcile normale, dimensiunea 110 x 520mm, folosite pentru toate autovehiculele 20 lei/placă 2. Plăci tip B Plăcile de formă dreptunghiulară de dimensiunea 200x340mm (uzual descrise și ca ”pătrate”), folosite doar pentru […]

Documente necesare pentru inmatricularea...

a)Cererea solicitantului; Cerere b) Fişa de înmatriculare completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. Fişă înmatriculare; În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia. c) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi […]

Cum trebuie procedat în cazul pierderii,

Cum trebuie procedat în cazul pierderii, furtului sau distrugerii cărţii de identitate a vehiculului?

Actele necesare obţinerii unui duplicat al cărţii de identitate sunt: – cerere activitate R.A.R. – solicitare eliberare document nou (cererea se va completa olograf de către solicitant pe propria sa răspundere, va fi semnată în prezenţa angajatului R.A.R. care efectuează prestaţia); – act de identitate deţinător sau reprezentant; – după caz, în absenţa deţinătorului, actul de reprezentare […]

Cum să redobândesc certificatul de înmat

  După remedierea problemelor tehnice semnalate, vehiculul trebuie prezentat la Registrul Auto Român pentru verificarea subansamblelor / sistemelor reparate. […] După ce se constată remedierea defecţiunilor, reprezentantul R.A.R. va menţiona acest lucru pe originalul dovezii înlocuitoare a certificatului de înmatriculare. Dacă motivul reţinerii certificatului de înmatriculare l-a constituit expirarea termenului de valabilitate al inspecţiei tehnice […]

Vehicule achiziţionate din România sau d

Obţinerea cărţii de identitate a vehiculului de la Registrul Auto Roman (RAR) sau de la societatea comercială de unde s-a achiziţionat vehiculul. Completarea tipizatelor (fişa de înmatriculare sau cererea de înmatriculare). Acestea se obţin prin descărcare directă de pe site-ul nostru de la secţiunea tipizate şi pot fi completate olograf. Obţinerea vizei de la organul […]

 
X