Skip to main content

ACTE NECESARE ÎNCHEIERII CĂSĂTORIEI

ACTE NECESARE ÎNCHEIERII CĂSĂTORIEI

     ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI   Declaraţia de cãsãtorie se face personal, de cãtre viitorii soţi, în scris, la S.P.C.L.E.P. sau, dupã caz, la primãria locului de domiciliu ori de reşedinţã al unuia dintre ei. Prin excepţie, căsătoria poate fi încheiată în altă unitate administrativ-teritorială decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi au […]

ACTE NECESARE ÎNREGISTRĂRII NAŞTERII

ÎNREGISTRAREA NAŞTERII Înregistrarea naşterii se face de structura de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul. Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de: a) 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi […]

 
X