Skip to main content

Eliberarea duplicatului permisului de co...

  Eliberarea duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilităţii administrative se efectuează pe baza următoarele documente: a) cererea titularului (descarcă), tehnoredactată sau completată citeț, cu majuscule, semnată de titular; b) în cazul cetăţenilor români, actul de identitate al titularului, în original şi copie, din […]

Eliberarea unui permis de conducere cu o...

      Se poate solicita eliberarea unui permis de conducere înainte sau după expirare, după efectuarea vizitei medicale, pe baza următoarelor documente: a) cererea titularului (descarcă) completată citeț, cu majuscule sau tehnoredactată, semnată de titular; b) în cazul cetăţenilor români, actul de identitate al titularului, în original şi copie, din care rezultă că acesta […]

Român și se află temporar în strainătate

În cazul cetăţenilor români aflaţi temporar în străinătate dar care au domiciliul sau reşedinţa în România, cererea privind eliberarea permisului de conducere poate fi depusă prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Procura poate fi autentificată şi de autorităţile străine, caz în care trebuie să îndeplinească condiţiile […]

Preschimbarea permisului de conducere cu...

          Documentele necesare preschimbării permisului de conducere străin cu document similar românesc, pentru persoanele care au sau îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa pe raza municipiului Bucureşti, în sensul art. 231 alin. (2) din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, se depun la sediul Serviciului public comunitar regim permise de […]

 
X