Vehicule achiziţionate din România sau dintr-un alt stat membru UE care nu au fost niciodată înmatriculate:

  1. Obţinerea cărţii de identitate a vehiculului de la Registrul Auto Roman (RAR) sau de la societatea comercială de unde s-a achiziţionat vehiculul.
  2. Completarea tipizatelor (fişa de înmatriculare sau cererea de înmatriculare). Acestea se obţin prin descărcare directă de pe site-ul nostru de la secţiunea tipizate şi pot fi completate olograf.
  3. Obţinerea vizei de la organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale (DITL) de la locul de domiciliu. Încheierea contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), pe numele proprietarului vehiculului.
  4.  Copierea documentelor originale acolo unde este cazul.
  5.  Depunerea dosarului de înmatriculare/transcriere la ghişeele instituţiei noastre.