DOCUMENTE NECESARE:
  •   cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  •  buletinul de identitate;
  •  certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;
  •  certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;
  •  certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
  •  certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
  •  documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă,  original şi copie;
  •  chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate.

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.