Eliberarea duplicatului permisului de conducere pierdut, furat sau deteriorat ori în cazul schimbării numelui titularului, înainte de expirarea valabilităţii administrative se efectuează pe baza următoarele documente:

 1. a) cererea titularului (descarcă), tehnoredactată sau completată citeț, cu majuscule, semnată de titular;
 2. b) în cazul cetăţenilor români, actul de identitate al titularului, în original şi copie, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România,
 3. c) în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu;
 4. d) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere – achitată la orice unitate CEC;
 5. e) permisul de conducere, în caz de deteriorare sau pentru schimbarea numelui. În cazul pierderii sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod corespunzător a cererii (prin bifarea căsuţelor corespunzătoare);
 6. f) dacă titularul nu are domiciliul pe raza serviciului public comunitar București, sunt necesare și două fotografii color, în format 35 x 38,5 mm, de dată recentă, respectând specificaţiile din nota bene.

Pentru permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009 şi doar dacă permisul anterior a fost emis pe raza municipiului Bucureşti, cererea pentru eliberarea unui duplicat poate fi transmisă şi prin corespondenţă:

– la adresa: Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti, Şos. Pipera nr. 49, sector 2, cod poştal 014254;

– prin poşta electronică, la adresa: permise.bucuresti@mai.gov.ro, fiind necesar să ataşaţi cererii şi celelalte documente, scanate.

În cazul transmiterii prin poşta electronic este obligatorie predarea documentelor în original la ridicarea permisului de la ghişeu.

ATENȚIE, duplicatele nu se pot livra prin corespondenţă!

Nota bene

În vederea realizării unor fotografii corespunzătoare, vă rugăm să vă asiguraţi că:

 1. a) fotografiile reprezintă fizionomia actuală a titularului;
 2. b) sunt realizate din faţă, pe un fond clar, de culoare albă, astfel încât să permită identificarea conturului capului;
 3. c) titularul fotografiei nu are capul acoperit sau ochii închişi, iar expresia feţei acestuia este neutră;
 4. d) dacă titularul are capul acoperit, din raţiuni religioase, faţa acestuia este în mod clar vizibilă şi fără umbre de la baza bărbiei şi până la frunte;
 5. e) dacă titularul poartă ochelari, lentilele acestora nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre şi atât lentilele cât şi ramele nu ascund sau acoperă nicio porţiune a ochilor.

 

Pentru a nu sta la coada programeaza-te online de aici. ***Programeaza-te online***