Se poate solicita eliberarea unui permis de conducere înainte sau după expirare, după efectuarea vizitei medicale, pe baza următoarelor documente:

 1. a) cererea titularului (descarcă) completată citeț, cu majuscule sau tehnoredactată, semnată de titular;
 2. b) în cazul cetăţenilor români, actul de identitate al titularului, în original şi copie, din care rezultă că acesta are domiciliul sau reşedinţa în România,
 3. c) în cazul cetăţenilor străini, carte de rezidenţă, permis de şedere, certificat de înregistrare însoţit de paşaport, paşaport diplomatic/serviciu;
 4. d) dovada plăţii contravaloriipermisului de conducere – achitată la orice unitate CEC;
 5. e) permisul de conducere, în cazul deteriorării acestuia sau pentru schimbarea numelui. În cazul pierderii sau furtului permisului de conducere, titularul declară acest fapt prin completarea în mod corespunzător a cererii (prin bifarea căsuţelor corespunzătoare);
 6. f) dacă titularul nu are domiciliul pe raza Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor București, sunt necesare și două fotografii color, în format 35 x 38,5 mm, de dată recentă, respectând specificaţiile din nota bene;
 7. g) documentul emis de o unitate medicală autorizată, în original şi copie, din care rezultă că titularul este apt din punct de vedere medical să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea permisului de conducere.

 

Nota bene

În vederea realizării unor fotografii corespunzătoare, vă rugăm să vă asiguraţi că:

 1. a) fotografiile reprezintă fizionomia actuală a titularului;
 2. b) sunt realizate din faţă, pe un fond clar, de culoare albă, astfel încât să permită identificarea conturului capului;
 3. c) titularul fotografiei nu are capul acoperit sau ochii închişi, iar expresia feţei acestuia este neutră;
 4. d) dacă titularul are capul acoperit, din raţiuni religioase, faţa acestuia este în mod clar vizibilă şi fără umbre de la baza bărbiei şi până la frunte;
 5. e) dacă titularul poartă ochelari, lentilele acestora nu sunt colorate, nu reflectă lumina, nu provoacă umbre şi atât lentilele cât şi ramele nu ascund sau acoperă nicio porţiune a ochilor.