TAXE PAŞAPORT. CUM SE POT PLĂTI TAXELE DE PAŞAPORT?


În ţară, taxele sunt următoarele:

 • – 258 lei – pentru persoanele cu vârstă peste 12 ani
 •   234 lei – pentru persoanele cu vârsta sub 12 ani
 •   pentru pasaportul simplu temporar: 96 lei – indiferent de vârstă.
       În prezent plata taxelor menţionate mai sus se efectuează printr-o singură operaţiune de plată (Internet Banking, virament bancar, mandat poştal sau în numerar)

  Cum se poate efectua plata?

 • on-line, în sistem internet banking, prin virament către conturile deschise de către fiecare Instituţie a Prefectului (vezi anexa – lista conturi),
  Cetăţenii care fac plata on-line vor prezenta, la momentul depunerii cererii de eliberare a documentelor de care au nevoie, dovada plăţii generată la momentul efectuării tranzacţiei, fără certificarea de către bancă.!!! Având în vedere că pentru confirmarea tranzacţiei efectuate prin internet banking este nevoie de mai mult de 24 de ore, pentru documentele care se eliberează în aceeaşi zi în care se depune cererea (paşaportul simplu temporar), recomandăm să se utilizeze modalităţi de plată a taxelor care permit dovada plăţii la momentul depunerii cererii.
 • de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către conturile deschise de către fiecare Instituţie a Prefectului (vezi anexa – lista conturi), 
 • în numerar sau, după caz prin intermediul POS-urilor
  – la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului,

[pentru Bucureşti, plata se efectuează la casieriile Trezoreriei Sector 5 din Bd. Naţiunile Unite nr. 6-8, Calea 13 Septembrie nr.226 şi la ghişeele acesteia deschise special în sediul din Şoseaua Pipera nr. 49]


– la casieriile Instituţiilor Prefectului (în cazul paşapoartelor),

 • prin mandat postal (la orice Oficiu Poştal)

 

Ce menţiuni trebuie să conţină documentul de plată?

 • numele, prenumele şi CNP-ul persoanei beneficiare a serviciului solicitat, 
 • tipul documentului solicitat 
 • contul IBAN, codul fiscal şi denumirea Instituţiei Prefectului judeţului (sau municipiul Bucureşti) unde va fi depusă cererea de eliberare a documentului (vezi anexa – lista conturi), 
 • suma de plată.

 

Pentru mai multe detalii consultaţi pagina de internet a Institutiei prefectului judeţului în care vor fi achitate respectivele taxe.

Variantă alternativă de plată a taxelor de paşaport printr-un cont tranzitoriu

NOTĂ:

– pentru cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice/simple temporare cu menţionarea statului de domiciliu tarifele sunt aceleaşi;
– pentru cererile depuse prin intermediul misiunilor diplomatice, sumele care se plătesc sunt cele stabilite potrivit Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare
.