ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE      LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE

  DOCUMENTE NECESARE:   cererea pentru eliberarea actului de identitate; certificatul de cetăţenie română eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul care atestă dobândirea cetăţeniei […]