Skip to main content

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DU...

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

          DOCUMENTE NECESARE:   cererea pentru eliberarea actului de identitate; certificatul de naştere, original şi copie; documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată […]

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA ÎMPL

  DOCUMENTE NECESARE: Cerere  pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal; certificatul de naştere, original şi copie; actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal; documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după […]

 
X