Skip to main content

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE      LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE

  DOCUMENTE NECESARE:   cererea pentru eliberarea actului de identitate; certificatul de cetăţenie română eliberat de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrişi în certificatul care atestă dobândirea cetăţeniei […]

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DU...

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

          DOCUMENTE NECESARE:   cererea pentru eliberarea actului de identitate; certificatul de naştere, original şi copie; documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie; declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată […]

Carti de identitate

CADRUL LEGAL APLICABIL DOMENIULUI ELIBERĂRII ACTELOR DE IDENTITATE CARE SE ELIBEREAZĂ CETĂŢENILOR ROMÂNI:        Condiţiile şi documentele necesare eliberării actelor de identitate sunt reglementate prin dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, coroborate cu cele ale Normelor metodologice de aplicare […]

 
X