ÎNREGISTRAREA DECESULUI Actul de deces se întocmeşte la S.P.C.L.E.P. sau, dupã caz, la primãria unitãţii administrativ-teritoriale în a cãrei razã s-a produs decesul ori s-a gãsit cadavrul. Termenele de declarare a decesului sunt: – 3 zile de la data încetãrii din viaţã a persoanei, pentru situaţia în care cauza decesului este naturalã,; în acest […]