DOCUMENTE NECESARE:   cererea pentru eliberarea actului de identitate;  buletinul de identitate;  certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;  certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;  certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;  certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de […]