ACTE NECESARE ÎNCHEIERII CĂSĂTORIEI

     ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI   Declaraţia de cãsãtorie se face personal, de cãtre viitorii soţi, în scris, la S.P.C.L.E.P. sau, dupã caz, la primãria locului de domiciliu ori de reşedinţã al unuia dintre ei. Prin excepţie, căsătoria poate fi încheiată în altă unitate administrativ-teritorială decât cea în a cărei rază teritorială domiciliază sau îşi au […]