TARIFELE CARE FAC OBIECTUL O.U.G. NR. 41/2016
Nr. crt.      Denumirea operațiunii
(Tip documente) Descrierea produsului/serviciului Suma de plată
1. Plăci tip A Plăcile normale, dimensiunea 110 x 520mm, folosite pentru toate autovehiculele 20 lei/placă
2. Plăci tip B Plăcile de formă dreptunghiulară de dimensiunea 200x340mm (uzual descrise și ca ”pătrate”), folosite doar pentru partea din spate a remorcilor sau a vehiculelor 4 x 4, dacă au un astfel de spațiu prevăzut din construcție 23 lei/placă
3. Plăci tip C Plăci de dimensiunea 130 x 240mm, folosite doar pentru motociclete 17 lei/placă
4. Atribuire număr preferențial Atribuirea unei combinații a numărului de înmatriculare, la alegerea  solicitantului 45lei/operațiune
5. Păstrare număr Păstrarea combinației numărului de înmatriculare înainte de înstrăinarea  vehiculului 30lei/operațiune
6. Autorizație provizorie Contravaloarea imprimatului autorizației  provizorii a circulației 13lei/autorizație
7. Certificat de înmatriculare Contravaloarea imprimatului certificatului de înmatriculare 37lei/certificat
Documentul de plată trebuie să conțină următoarele informații:
* CNP-ul/CUI-ul și numele persoanei/denumirea plătitorului
* Beneficiar Instituția Prefectului Municipiului București
* Contul IBAN deschis la trezoreria sectorului 5- RO76TREZ705502601X009835,
* Codul fiscal al Instituției Prefectului Municipiului București – CUI 4267125,
* Suma, tipul și numărul de documente/operațiuni/plăci pentru a cărui contravaloare se încasează plata.
Plata se poate face în trei moduri: la ghișeu, prin mandat poștal sau prin virament bancar.